Προσλαμβάνονται 20 ψυχολόγοι σε δημοτικά σχολεία της Κρήτης

Mετά από τα Επαγγελματικά λύκεια , οι ψυχολόγοι μπαίνουν και στα δημοτικά σχολεία. Συνολικά θα προσληφθούν 258 άτομα τα οποία θα προσληφθούν άμεσα και θα καλύπτουν ομάδες σχολείων σε ολόκληρη τη χώρα .

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, εντός 5 ημερών από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας καταρτίζεται εβδομαδιαίο πρόγραμμα στο οποίο καθορίζεται συγκεκριμένη ημέρα της εβδομάδας, σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια διδακτικού έτους, κατά την οποία θα ασκεί τα καθήκοντα του ο κάθε ψυχολόγος , σε κάθε μια από τις πέντε (5) σχολικές μονάδες που έχει τοποθετηθεί.

Ο ψυχολόγος υποβάλλει έκθεση στο τέλος της σχολικής χρονιάς στον διευθυντή κάθε σχολικής μονάδας της αρμοδιότητας του, όπου περιγράφονται οι δράσεις τις οποίες έχει οργανώσει, οι ενημερώσεις – επαφές που έχουν πραγματοποιηθεί καθώς και ενέργειες στις οποίες έχει προβεί .

Ο ψυχολόγος συμμετέχει ισότιμα με τους άλλους εκπαιδευτικούς στο σύλλογο Διδασκόντων, αρκεί αυτό να μην παρεμποδίζει την άσκηση των καθηκόντων του και δεν υποχρεούται να αναλαμβάνει καθήκοντα και αρμοδιότητες διοικητικής φύσεως και σε καμία περίπτωση δεν του ανατίθενται καθήκοντα που σχετίζονται με διδακτικό ή εξωδιδακτικό έργο (εφημερίες, αναπληρώσεις κ.ά.)

Δείτε το ΦΕΚ

ΠΔΕ κατανομή ΠΕ23