Πρόσκληση συμμετοχής στα προγράμματα Μαθητείας

Η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του εκπαιδευτικού συστήματος της Ελλάδας.

Ο σχεδιασμός της Μαθητείας οργανώθηκε με βάση τη συνεχή συνεργασία των εκπαιδευτικών δομών με τους φορείς απασχόλησης, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη μάθηση στον χώρο εργασίας (workbasedlearning) και υλοποιείται με τρόπο ώστε να προωθήσει τη σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.

Η προτεραιότητα που έχει δοθεί στη διεύρυνση του θεσμού της μαθητείας, από τις πρώτες φάσεις εφαρμογής έχει ήδη κινητοποιήσει σημαντικό αριθμό φορέων του δημόσιου τομέα, συνεχώς αυξανόμενο αριθμό επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα και έχει θετική απήχηση στις αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων σε όλους τους προσφερόμενους τύπους (ή δομές) μαθητείας.

Κατά το σχολικό έτος 2019-20, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, θα εφαρμόσουν Προγράμματα Μαθητείας συνολικά για τους μαθητευόμενους και σπουδαστές των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ. – Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητάς τους.

Στο αναφερόμενο πλαίσιο κατά το σχολικό έτος 2019-2020 (έναρξη τμημάτων τον Οκτώβριο του 2019), οι συναρμόδιοι φορείς  θα εφαρμόσουν προγράμματα μαθητείας σε ειδικότητες που καλύπτουν βασικούς κλάδους αναπτυξιακών προτεραιοτήτων της χώρας.

Οι ειδικότητες Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2019-20 είναι:

1.     Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών 16. Τεχνικός Οχημάτων
2.     Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής 17.Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
3.     Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου 18. Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών
4.     Τεχνικός ζυθοποιίας 19.Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
5.     Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων 20. Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
6.     Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών 21. Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής
7.     Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού (logistics) 22. Βοηθός Νοσηλευτή
8.     Γραφικών Τεχνών 23. Βοηθός Φυσικοθεραπευτή
9.     Συντήρησης Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης 24. Βοηθός Φαρμακείου
10.  Αργυροχρυσοχοΐας 25. Βοηθός Οδοντοτεχνίτη
11.  Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος 26.Βοηθός Ιατρικών –Βιολογικών Εργαστηρίων
12.  Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών 27. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
13.  Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων 28. Αισθητικής Τέχνης
14.  Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης,  Αερισμού και Κλιματισμού 29. Κομμωτικής Τέχνης
15.  Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

 

Οι φορείς του Ιδιωτικού Τομέα που επιθυμούν να προσφέρουν θέσεις μαθητείας θα πρέπει να προβούν σε αναγγελία των διαθέσιμων θέσεων μαθητείας στο portal του ΟΑΕΔ  http://www.oaed.gr/angelia-theseon-matheteias χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TAXISNET για την είσοδο τους.

Στο portal του ΟΑΕΔ θα πρέπει να καταχωρήσουν και τις θέσεις μαθητείας οι φορείς του Δημόσιου τομέα, μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης που απαιτείται σύμφωνα με τη διυπουργική πρόσκληση (Πρόσκληση σε φορείς για θέσεις μαθητείας  αποφοίτων ΕΠΑΛ_ΟΑΕΔ_ΙΕΚ_2019) και την αποστολή τους στους επιμέρους φορείς.

Οι καταληκτικές ημερομηνίες καταχώρησης των θέσεων μαθητείας είναι:

α) μέχρι 30/6/2019 για τους δημόσιους φορείς και

β) μέχρι 6/9/2019 για τους ιδιωτικούς φορείς.

Για την ενημέρωση τους περί της μαθητείας των αποφοίτων των ΕΠΑ.Λ. οι ιδιωτικοί φορείς μπορούν να συμβουλεύονται το Συνοπτικό ενημερωτικό σημείωμα για τους εργοδότες της περιόδου 2019-2020

Συνοπτικό ενημερωτικό σημείωμα για τους εργοδότες της περιόδου 2019-2020 καθώς και τη σχετική εγκύκλιο του ΕΦΚΑ (Γνωστοποίηση Εγκυκλίου 20 του ΕΦΚΑ).