Πώς θα φορολογηθούν τα αναδρομικά των συνταξιούχων- Τι έρχεται για όσους έχουν κι άλλα εισοδήματα;

EUROKINISSI

Ποσά συνολικού ύψους 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ θα πρέπει να δηλωθούν, καθώς αποδόθηκαν στους δικαιούχους χωρίς να γίνει η αποφορολόγηση.


Η ώρα των τροποποιητικών δηλώσεων έφτασε για όσους συνταξιούχους εισέπραξαν τα αναδρομικά που δικαιούνταν ήδη από τον περασμένο Οκτώβριο. Έτσι ποσά συνολικού ύψους 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ θα πρέπει να δηλωθούν καθώς αποδόθηκαν στους δικαιούχους χωρίς να γίνει η αποφορολόγηση. Θα προστεθούν δηλαδή στα εισοδήματα που έχουν δηλωθεί τα έτη 2015 και 2016 και θα προκύψει ο επιπλέον καταβλητέος φόρος αλλά και η εισφορά αλληλεγγύης. Συνολικά, δε , μπορεί να φτάσει και το 55% ανάλογα με το εισόδημα.

Πιο συγκεκριμένα με βάση απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. Γ. Πιτσιλή με τίτλο “Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2020” καθορίζεται η πρόσθετη επιβάρυνση για αναδρομικά 1.100.000 συνταξιούχων με φόρους εισοδήματος και ειδική εισφορά αλληλεγγύης προαναγγέλλεται. Έτσι προβλέπονται τα εξής:

α) Τα ποσά που καταβλήθηκαν τον Οκτώβριο του 2020 ως αναδρομικά σε συνταξιούχους του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, τα οποία αντιστοιχούν σε περικοπές και μειώσεις κύριων συντάξεων επιβληθείσες κατά το χρονικό διάστημα από 11.6.2015 και μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4387/2016 και καταβλήθηκαν στους δικαιούχους χωρίς να διενεργηθεί επί αυτών παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης χαρακτηρίζονται ως «αναδρομικά κύριας σύνταξης που φορολογούνται στο έτος που ανάγονται».

β) Οι συνταξιούχοι οι οποίοι εισέπραξαν τα ποσά αυτά τον Οκτώβριο του 2020 θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις για τα φορολογικά έτη 2015 και 2016 προκειμένου να τα συμπεριλάβουν στα εισοδήματα των ετών εκείνων και να επιβληθούν επί των ποσών αυτών τα αναλογούντα ποσά φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

Σημειώνεται ότι οι δικαιούχοι θα φορολογηθούν με βάση τις κλίμακες που ίσχυαν και δη με συντελεστές 22% έως 42% της κλίμακας φόρου που ίσχυε το 2015 και με τους συντελεστές 22% έως 45% που ίσχυε το 2016 για τις συντάξεις. Βέβαια τα ποσά από συντάξεις προστίθενται σε εισόδημα από άλλες πηγές πχ ενοίκια συμμετοχές σε εταιρίες κτλ κι έτσι η κλίμακα του φόρου μαζί με την εισφορά αλληλεγγύης (1%- 4% για το το 2015 ή 2,2% – 10% για το 2016). μπορεί να οδηγήσει σε φόρο που αναλογεί ακόμη και στο 55% του εισοδήματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα συγκεκριμένα ποσά των αναδρομικών θα συμπεριληφθούν από τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ σε ξεχωριστά πεδία στις ηλεκτρονικές βεβαιώσεις αποδοχών που θα αποσταλούν στους συνταξιούχους προκειμένου να υποβάλουν τις τροποποιητικές δηλώσεις.