Πώς προστατεύεται η πρώτη κατοικία μέσα από την νέα διευθέτηση οφειλών – Οι δύο διαφωνίες με τους θεσμούς

eurokinissi

Δεύτερη ευκαιρία σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που βρέθηκαν σε αδυναμία να εξοφλήσουν τα χρέη τους, θα δίνει ο νέος νόμος


Δεύτερη ευκαιρία σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που βρέθηκαν σε αδυναμία να εξοφλήσουν τα χρέη τους, θα δίνει ο νέος νόμος για διευθέτηση οφειλών και την διαδικασία της πτώχευσης, που δόθηκε σήμερα σε διαβούλευση, η οποία θα διαρκέσει ως τις 10 Σεπτεμβρίου.

Το νέο πλαίσιο είναι αποτέλεσμα μακροχρόνιας διαβούλευσης με τους θεσμούς (οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν από το περασμένο καλοκαίρι μετά την αλλαγή Κυβέρνησης) και με την συμφωνία τους κάποια κρίσιμα κεφάλαια που αφορούν την πρώτη κατοικία θα διευκρινιστούν σε δεύτερο χρόνο, αφού το νομοσχέδιο αναμένεται να έχει ψηφιστεί ως το τέλος Σεπτεμβρίου.

Οι διαφωνίες εντοπίζονται πλέον στο κομμάτι που αφορά την διαχείριση του εξωδικαστικού συμβιβασμού αλλά και της πτώχευσης ευάλωτων νοικοκυριών

Το πρώτο αφορά την ιδιωτική πτώχευση ευάλωτων νοικοκυριών, που αντικειμενικά δεν έχουν την δυνατότητα να εξυπηρετήσουν τις οφειλές τους. Έχει συμφωνηθεί ότι μετά την “ιδιωτική πτώχευση” ενός νοικοκυριού θα υπάρχει δυνατότητα μεταβίβασης του ακινήτου σε έναν ιδιωτικό φορέα -και όχι δημόσιο, όπως είχε προταθεί αρχικά από το οικονομικό επιτελείο- και στη συνέχεια ο φορέας αυτός θα ενοικιάζει το ακίνητο στον πτωχευμένο πρώην ιδιοκτήτη για χρονικό διάστημα 12 ετών. Έτσι θα διασφαλίζεται ότι δεν θα γίνεται έξωση από το σπίτι, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι θα πληρώνονται κανονικά τα ενοίκια.

Μέσα στην πρώτη 3ετία από τη συγκεκριμένη διευθέτηση, ο πτωχευμένος δανειολήπτης θα έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει αν θα μετατρέψει τη σύμβαση μίσθωσης σε σύμβαση «μίσθωσης και επαναγοράς». Σε αυτή την περίοδο, καταβάλλοντας τα ενοίκια για μακρά χρονική περίοδο που θα φτάνει και στα 20 έτη, θα μπορεί ακόμη και ανακτήσει την ιδιοκτησία της περιουσίας του.

Η διάσταση απόψεων που υπάρχει με τους θεσμούς αφορά το αν ο φορέας όπου θα εκποιούνται τα ακίνητα όσων νοικοκυριών κηρύττουν πτώχευση θα πρέπει να προχωρά σε πλειστηριασμούς ή να διακρατά τα ακίνητα που θα του μεταβιβάζονται. Η ελληνική πλευρά δεν δέχεται τα ακίνητα που αφορούν πρώτη κατοικία να μπαίνουν σε πλειστηριασμό.

Μια δεύτερη διαφωνία υπάρχει στην περίπτωση εξωδικαστικού συμβιβασμού ενός ευάλωτου νοικοκυριού για διευθέτηση των οφειλών στους πιστωτές του. Η ελληνική πλευρά προτείνει να υπάρχει επιδότηση της δόσης, με παράλληλη όμως συνεχή παρακολούθηση των εισοδημάτων τους. Στο σημείο αυτό οι θεσμοί αντιδρούν θεωρώντας ότι χαλάει η κουλτούρα πληρωμών. Επίσης δεν συμφωνούν και με τα κριτήρια που θέλει να θέσει η ελληνική πλευρά για την επιλογή των νοικοκυριών που θα επιδοτούνται η οποία θέλουν να είναι αντίστοιχη των πολύ μεγάλων περιθωρίων που ισχύουν ήδη για το πρόγραμμα γέφυρα. Σε αυτό το σημείο συμφωνήθηκε να επανεξεταστεί το θέμα και να ρυθμιστεί με εκ των υστέρων υπουργική απόφαση.

Σε μια προσπάθεια να αποθαρρύνει στρατηγικούς κακοπληρωτές το νέο σχέδιο νόμου θα αθροίζει στα εισοδήματα του υπό πτώχευση φυσικού προσώπου και τα ετήσια εισοδήματα του όταν αυτά υπερβαίνουν τις εύλογες δαπάνες για την επιβίωσή του. Τούτο με δεδομένο ότι μια γκρίζα ζώνη των 8 πλαισίων για την προστασία της πρώτης κατοικίας που προηγήθηκαν από το 2010 και μετά, είναι ότι δεν έχει προβλεφθεί η περίπτωση κάποιος να έχει μεγάλα εισοδήματα αλλά μικρή ή καθόλου ακίνητη περιουσία με αποτέλεσμα να δηλώνει αλλά να μην είναι πτωχός. Παράλληλα όμως, δίνεται και η ευκαιρία για απόκτηση μεταπτωχευτικής περιουσίας με στόχο να εξοφληθούν το ταχύτερο δυνατό οι οφειλές και το εν λόγω φυσικό πρόσωπο να ξεφύγει από την πτωχευτική διαδικασία.

Οι επιχειρήσεις

Στις επιχειρήσεις ο νέος νόμος θα περιγράφει την διαδικασία και της εξωδικαστικής ρύθμισης χρεών και για τις επιχειρήσεις με την δυνατότητα διορισμού από τους πιστωτές νέου ΔΣ που θα τρέχει την διαδικασία αναδιάρθρωσης στο πλαίσιο που θα ορίσουν οι πιστωτές δηλαδή τράπεζες δημόσιο.

Στις αλλαγές που φέρνει ο νέος νόμος,που αριθμεί 168 άρθρα, είναι το πλαίσιο για την διαδικασία της πτώχευσης. Οι επιχειρήσεις θα μπορούν πλέον -αφού έχουν εκποιήσει όλα τους τα περιουσιακά στοιχεία- μετά από τρία χρόνια να κάνουν μια νέα αρχή.

Ειδικά για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις προβλέπεται μια εμπιστευτική  διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ των χρηματοδοτικών φορέων, του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, που αναμένεται να διευκολύνει την γρήγορη διαμόρφωση προτάσεων προς οφειλέτες για την αναδιάρθρωση του δανεισμού τους προς τους φορείς που συμμετέχουν στην συγκεκριμένη διαδικασία. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα διαμόρφωσης προτάσεων αναδιάρθρωσης βάσει αυτοματοποιημένου εργαλείου που θα δεσμεύει το σύνολο των πιστωτών της ΠΜΜΕ που συμμετέχουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας διεξάγεται η διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού.

Βαριές ποινές για στρατηγικούς κακοπληρωτές

Παράλληλα το σχέδιο νόμου προβλέπει ποινές για τους λεγόμενους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Συγκεκριμένα ποινή έως και 2 χρόνια και διοικητικό πρόστιμο σε όσους κατά την κήρυξη της πτώχευσης ή και έξι μήνες νωρίτερα

  • Αποκρύπτουν περιουσιακά στοιχεία
  • Καταρτίζουν ζημιογόνες ή κερδοσκοπικές ή ριψοκίνδυνες δικαιοπραξίες πάσης φύσεως, ακόμα και επί χρηματοοικονομικών παραγώγων,
  • Προμηθεύονται εμπορεύματα ή αξιόγραφα με πίστωση, τα οποία, ή τα πράγματα που κατασκευάζει με αυτά, διαθέτει ή παραχωρεί σε τιμές ουσιωδώς κάτω της αξίας τους.
  • Παριστούν ψευδώς ότι είναι οφειλέτεςς άλλων ή αναγνωρίζουν ανύπαρκτα δικαιώματα τρίτων,
  • Παραλείπουν την τήρηση υποχρεωτικών εμπορικών βιβλίων ή τα τηρεί κατά τέτοιο τρόπο ή τα μεταβάλει, ώστε να δυσχεραίνεται η διαπίστωση της κατάστασης της περιουσίας του ή δεν υποβάλλει φορολογικές δηλώσεις ή άλλες δηλώσεις περιουσίας (π.χ. πόθεν έσχες) σύμφωνα με το νόμο, εξαφανίζει ή αποκρύπτει τα εμπορικά του βιβλία ή άλλα στοιχεία ή Παρασιωπά την ύπαρξη εμπορικών βιβλίων ή άλλων στοιχείων, καταστρέφει ή βλάπτει εμπορικά βιβλία ή άλλα στοιχεία, η τήρηση των οποίων είναι υποχρεωτική κατά το νόμο,
  • Αντίθετα προς το νόμο, i) παραλείπουν την κατά το νόμο σύνταξη των ισολογισμών ή της απογραφής ή ii) καταρτίζουν ισολογισμούς ή απογραφή κατά τρόπο που δυσχεραίνεται η διαπίτωση της κατάστασης της περιουσίας του
  • Ελαττώνουν την κατάσταση της περιουσίας του με άλλον τρόπο ή παρασιωπά ή αποκρύπτει τις αληθινές δικαιοπρακτικές του σχέσεις.