Σήμερα 02-02-2020, μοναδική ημέρα σε όλο τον αιώνα με καρκινική γραφή!

Η Κυριακή 02 Φεβρουαρίου του 2020 έχει κάτι το μοναδικό για όλο τον 21ο αιώνα και κανείς από εμάς δεν έχει ζήσει παρόμοια πριν.

Ο λόγος είναι πως η σημερινή ημερομηνία είναι σε καρκινική γραφή. Τι σημαίνει αυτό;  Αν διαβάσει κάποιος την ημερομηνία 02/02/2020,  τότε θα διαπιστώσει πως διαβάζεται με τον ίδιο τρόπο είτε από την αρχή είτε από το τέλος.

Η σύμπτωση είναι εξαιρετικά σπάνια να ισχύει για όλον τον πλανήτη και για τα οκτώ ψηφία, καθώς στην Αμερική, στις ημερομηνίες αναγράφεται πρώτα ο μήνας και μετά η ημέρα. Για παράδειγμα, στις 20.02.2002 που και πάλι υπήρχε καρκινική γραφή, στην Αμερική γραφόταν 02.20.2002. Ανάλογη ημέρα με καρκινική γραφή στα καθ’ ημάς θα είναι στις 22.02.2022, που ωστόσο στην Αμερική θα γράφεται ως 02.22.2022.

Η τελευταία φορά που συνέβη κάτι ανάλογο και με τους δύο τρόπους αναγραφής της ημερομηνίας ήταν πριν από 909 χρόνια, στις 11/11/1111, ενώ δεν θα ξανασυμβεί παρά μόνο μετά από 101 χρόνια, όταν το ημερολόγιο δείξει 12/12/2121.