Στον «αέρα» το πρώτο ελληνικό drone

Η πιστοποίηση του πρώτου ελληνικής κατασκευής συστήματος μη επανδρωμένου αεροσκάφους είναι γεγονός.

«Παιδί» της συνεργασίας του ιδιωτικού με τον δημόσιο τομέα αποτελεί το πρώτο ελληνικό drone, το οποίο έλαβε τη σχετική πιστοποίηση από την ΥΠΑ (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας). Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό μη επανδρωμένο σύστημα που «ακούει» στο όνομα Ouranos, της εταιρείας Altus. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η πρώτη πιστοποίηση «Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών – ΣμηΕΑ» από την αρμόδια Διεύθυνση Πτητικών Προτύπων της ΑΠΑ (Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας), σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Η εν λόγω πιστοποίηση έρχεται ως συνέχεια της διαδικασίας καθορισμού των κανονισμών χρήσης drones (ΣμηΕΑ), που ξεκίνησε στη χώρα το 2016.

Οι κανονισμοί καθορίζουν τις διαδικασίες σε θέματα πιστοποίησης, ασφάλειας πτήσεων, δικαιωμάτων, υποχρεώσεων, περιορισμών και δυνατοτήτων, αλλά και σε θέματα ιδιωτικότητας, προστασίας προσωπικών δεδομένων, αστικής ευθύνης και προστασίας του πολίτη, τα οποία αντιμετωπίζονται κατά αρμοδιότητα. Το πεδίο των δραστηριοτήτων των ΣμηΕΑ είναι ιδιαίτερα ευρύ. Τα drones τα συναντά κανείς από τη λήψη φωτογραφιών και την κινηματογράφηση για προσωπική ή επαγγελματική χρήση έως την εκτέλεση τοπογραφικών και γεωργικών εφαρμογών, αλλά και στην εποπτεία κάθε μορφής εγκαταστάσεων. Αυτή η ποικιλομορφία δημιουργεί ένα δυναμικό περιβάλλον που είναι ιδιαίτερα απαιτητικό για τις προβλέψεις και τις διατάξεις των κανονισμών.

Ο σκοπός του κανονιστικού πλαισίου είναι να αναπτυχθεί ο κλάδος των προϊόντων και υπηρεσιών των drones χωρίς εμπόδια, αλλά με καθιέρωση κανόνων και με όσο το δυνατόν πιο περιορισμένες τις σχετικές γραφειοκρατικές διαδικασίες. «Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας του νομοθετικού έργου, πραγματοποιήθηκε η πιστοποίηση του πρώτου ελληνικής κατασκευής συστήματος μη επανδρωμένου αεροσκάφους. Με την πιστοποίηση αυτή ανοίγει ένας νέος δρόμος στον χώρο των κατασκευών ΣμηΕΑ – drone και της ανάπτυξης του τομέα. Η συνεργασία με τoν ιδιωτικό τομέα και το ΑΠΘ ήταν εξαιρετική και πραγματικά τα αποτελέσματα είναι αξιοζήλευτα. Η υπηρεσία συνεχίζει το έργο της με συνεργασίες, παράλληλα και με τα πανεπιστήμια Πάτρας και Αθήνας, ενώ ενσωματώνει όλους τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς», δήλωσε ο διοικητής της ΥΠΑ, Κωνσταντίνος Λιντζεράκος.

Μετά την παραλαβή του σχετικού πιστοποιητικού, ο διευθύνων σύμβουλος της Altus, Ζαχαρίας Σαρρής, σημείωσε: «Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης του Οuranos αποδεικνύουμε τις δυνατότητες που έχουμε στην Ελλάδα για αξιόπιστη κατασκευή, ανάπτυξη και ασφαλή λειτουργία drones σε πολλές εμπορικές εφαρμογές, ανοίγοντας έναν μεγάλο δρόμο επιχειρηματικών ευκαιριών για τις ελληνικές εταιρείες, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, και ιδιαίτερα τον διοικητή κ. Κωνσταντίνο Λιντζεράκο, καθώς και το εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών και Στροβιλομηχανών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ, και ιδιαίτερα την ομάδα του καθηγητή κ. Κύρου Υάκινθου, για την άριστη συνεργασία, η οποία ανέδειξε τις δυνατότητες και τα οφέλη που προκύπτουν από τη σύμπραξη ακαδημαϊκού, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα».

Στο μεταξύ, από τις 11 Ιουνίου δημοσιεύθηκαν οι κοινοί ευρωπαϊκοί κανόνες για τα drones με γνώμονα την ασφαλή χρήση τους στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Οι κοινοί κανόνες θα βοηθήσουν τους χειριστές, είτε επαγγελματίες είτε ερασιτέχνες, να κατανοήσουν με σαφήνεια τι επιτρέπεται και τι όχι, ενώ παράλληλα τους επιτρέπει να λειτουργούν διασυνοριακά, ανέφεραν στελέχη της Ε.Ε. Μόλις οι χειριστές λάβουν άδεια στο κράτος νηολόγησης, τους επιτρέπεται να κυκλοφορούν ελεύθερα εντός της Ευρωπαϊκής Ενωσης.