ΣτE: Παράνομο το όριο 1,70μ. για το ύψος γυναικών υποψηφίων Αστυνομικών Σχολών

Παράνομη έκρινε με σημερινή του απόφαση το Γ’ Τμήμα (σε 7μελή σύνθεση) του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) τη διάταξη που θεσπίζει κοινό (για άνδρες και γυναίκες) ελάχιστο όριο

αναστήματος 1,70μ. για την εισαγωγή υποψηφίων στις αστυνομικές σχολές, ως προς τις γυναίκες υποψήφιες. Όπως αναφέρει ο δικηγόρος Πέτρος Αγγελάκης που χειρίστηκε την υπόθεση, το ΣτΕ, κατά πλειοψηφία 5-2, έκρινε ότι η κρίσιμη διάταξη αντίκειται τόσο στο Σύνταγμα (αρχή της ισότητας των δύο φύλων) όσο και στην Ευρωπαϊκή Κοινοτική νομοθεσία (Οδηγία 76/207/ΕΟΚ). Το ζήτημα παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια του ΣτΕ, λόγω σπουδαιότητας.

Δικαστικός ”Μαραθώνιος” από το 1994

Από το έτος 1994, οπότε και η εισαγωγή στις Αστυνομικές σχολές υπήχθη στο σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, ορίσθηκε ποσοστό εισαγωγής γυναικών μέχρι 20% στο σύνολο των εισακτέων στη Σχολή Αστυφυλάκων, το οποίο μειώθηκε το έτος 1999 σε 15% επί του συνολικού αριθμού εισακτέων. Όσο ίσχυαν οι ανωτέρω ποσοστώσεις σε βάρος των γυναικών το όριο αναστήματος για τις γυναίκες ήταν το 1,65μ. και για τους άνδρες το 1,70μ. Οι ποσοστώσεις, τελικώς, καταργήθηκαν το έτος 2003 και, ταυτόχρονα, αυξήθηκε το όριο του αναστήματος για τις γυναίκες από 1,65μ. σε 1,70μ. (εξομοιούμενο πλέον με αυτό των ανδρών), με αποτέλεσμα οι γυναίκες να κατατάσσονται έκτοτε στις αστυνομικές σχολές σε ποσοστά χαμηλότερα του 15%, λόγω του ότι ανάστημα 1,70μ. και άνω διαθέτει μόνον το 19% των γυναικών, όπως προκύπτει από επίσημες έρευνες για τα σωματομετρικα δεδομενα.

Η συγκεκριμένη υπόθεση που απασχόλησε το ΣτΕ αφορούσε υποψήφια της Σχολής Αστυφυλάκων του έτους 2007 η οποία είχε αποκλειστεί από το διαγωνισμό λόγω του ότι είχε βρεθεί να έχει ανάστημα 1,68μ. Η υποψήφια αυτή προσέφυγε στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών και δικαιώθηκε, καθόσον το Δικαστήριο έκρινε, τότε, ότι η θέσπιση κοινού ορίου αναστήματος για άνδρες και γυναίκες υποψηφίους αστυνομικών σχολών, παρά τη μεταξύ τους βιολογική διαφορά ως προς το ύψος (μ.ο. ύψους γυναικών: 1,63μ. και μ.ο. ύψους ανδρών: 1.77μ.), αντίκειται στη συνταγματική αρχή της ισότητας των δύο φύλων. Στη συνέχεια, όμως, άσκησε έφεση ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ενώπιον του ΣτΕ, κατά της δικαστικής απόφασης αυτής.

Το ΣτΕ, αρχικώς, με απόφασή του που εκδόθηκε το 2016, αποφάσισε να υποβάλει προς το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) προδικαστικό ερώτημα για το εάν η διάταξη που θεσπίζει κοινό (για άνδρες και γυναίκες) όριο αναστήματος τουλάχιστον 1,70μ. ως προϋπόθεση εισαγωγής τους στις αστυνομικές σχολές, είναι σύμφωνη με την ευρωπαϊκή κοινοτική νομοθεσία.

Το ΔΕΕ, με απόφασή του το έτος 2017, απάντησε στο ανωτέρω ερώτημα ότι η διάταξη που θεσπίζει το επίμαχο όριο αναστήματος για τις γυναίκες αντίκειται στη σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία, διότι, αφενός, περιάγει σε μειονεκτική θέση πολύ μεγαλύτερο αριθμό γυναικών σε σύγκριση με τους άνδρες και, αφετέρου, δεν παρίσταται πρόσφορη και αναγκαία για την επίτευξη του θεμιτού σκοπού τον οποίο επιδιώκει.

Μετά την έκδοση της απόφασης του ΔΕΕ, το ΣτΕ εκδίκασε εκ νέου την υπόθεση, το Νοέμβριο 2018 και, μόλις σήμερα, εκδόθηκε η σχετική απόφαση που κρίνει μη νόμιμη τη σχετική διάταξη και παραπέμπει το ζήτημα στην Ολομέλεια του ΣτΕ.

Ποιους αφορά η απόφαση αυτή

Η απόφαση αυτή αφορά, πέρα από τη διάδικο και εκείνες που έχουν ήδη προσφύγει στα Διοικητικά Δικαστήρια και αναμένουν απόφαση και όλες εκείνες τις υποψήφιες που έχουν στο παρελθόν αποδεδειγμένα αποκλειστεί λόγω αναστήματος σε διαγωνισμούς εισαγωγής στις Αστυνομικές Σχολές ή πρόσληψης Ειδικών Φρουρών, ή εισαγωγής στις σχολές του Πυροσβεστικού ή του Λιμενικού Σώματος (που και εκεί το όριο αναστήματος για τις γυναίκες είναι 1,70μ.).

Να θυμίσουμε ότι σχετικά με τις Ενοπλες Δυνάμεις , στο άρθρο 63 του Ν. 3883/2010 (ΦΕΚ Α’ 167) ορίζεται ότι: «Όσοι κατατάσσονται ως στελέχη στις τάξεις των ΕΔ (σ.σ. Ενόπλων Δυνάμεων) πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον ένα μέτρο και εβδομήντα εκατοστά (1,70 μ.) οι άνδρες και ένα μέτρο και εξήντα εκατοστά (1,60 μ.) οι γυναίκες».