Συντάξεις : Δείτε τα νέα, αυξημένα, ποσοστά αναπλήρωσης

Συντάξεις : Οι αυξήσεις που προκύπτουν αγγίζουν ακόμα και το 15%, ενώ οι διατάξεις του νομοσχεδίου προβλέπουν και την καταβολή αναδρομικών έως και 1.200 ευρώ για ένα εκατομμύριο δικαιούχους


Νέα ποσοστά αναπλήρωσης, αυξημένα έως και 8% σε σχέση με τα ισχύοντα, φέρνει το νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό.

«ΤΑ ΝΕΑ» σήμερα αποκαλύπτουν τον πίνακα με τα καινούργια ποσοστά αναπλήρωσης, τα οποία οδηγούν σε αυξημένες συντάξεις για όσους έχουν περισσότερα από 30 συντάξιμα έτη. Για λιγότερα χρόνια εργασίας, τα ποσοστά αναπλήρωσης παραμένουν αμετάβλητα.

Οι αυξήσεις που προκύπτουν αγγίζουν ακόμα και το 15%, ενώ οι διατάξεις του νομοσχεδίου προβλέπουν και την καταβολή αναδρομικών έως και 1.200 ευρώ για ένα εκατομμύριο δικαιούχους. Από τις διατάξεις του νομοσχεδίου προκύπτει ότι η νέα κλίμακα των ποσοστών αναπλήρωσης των κύριων συντάξεων (όσον αφορά το ανταποδοτικό τμήμα της σύνταξης) διαμορφώνεται ως εξής:

  • Από 30-33 συντάξιμα έτη στο 1,98%.
  • Από 33,01 έως 36 έτη στο 2,50%.
  • Από 36,01% έως 40 έτη στο 2,55%
  • Από 40,1 και άνω έτη προβλέπεται ετήσια αύξηση κατά 0,5%.

Αυτό σημαίνει ότι τα τελικά ποσοστά αναπλήρωσης διαμορφώνονται ως εξής:

  • Για 30 συντάξιμα έτη στο 27,14% αντί για 26,37%.
  • Για 35 συντάξιμα έτη στο 38,08% αντί για 33,81%.
  • Για 40 συντάξιμα στο 50,78% από 42,80%.

Η αύξηση των ποσοστών αναπλήρωσης μαζί με τις αυξήσεις στις επικουρικές συντάξεις οδηγεί σε αναδρομικά έως 1.200 ευρώ και μηνιαία αύξηση έως 200 ευρώ για περίπου 1 εκατομμύριο συνταξιούχους. Τα αναδρομικά θα έχουν ισχύ από 1.10.2019 και η καταβολή τους εκτιμάται ότι θα γίνει με την πληρωμή συντάξεων Μαρτίου ή Απριλίου. Η αύξηση των συντάξεων, με βάση τον νέο υπολογισμό, θα ανέρχεται σε 10% για συντάξιμες αποδοχές έως 1.500 ευρώ και έως 15% για υψηλότερες.

Οι αυξήσεις στις κύριες συντάξεις θα κυμαίνονται από 20 έως 150-160 ευρώ και στις επικουρικές από 5 έως 196 ευρώ. Μετά την ψήφιση του ασφαλιστικού νομοσχεδίου θα ξεκινήσει ο επανυπολογισμός των κύριων συντάξεων με βάση τους νέους υψηλότερους συντελεστές, ενώ θα προσδιοριστούν και τα ποσά που θα επιστραφούν στους δικαιούχους των επικουρικών.

Με την ψήφιση του νομοσχεδίου ανοίγει ο δρόμος για την καταβολή διπλών αυξήσεων σε περίπου 250.000 συνταξιούχους, καθώς εκτός από τις κύριες αυξάνονται και οι επικουρικές συντάξεις. Οι αυξήσεις προκύπτουν ως εξής:

  • Μέσω της κύριας σύνταξης, αφού θα αυξηθούν τα ποσοστά αναπλήρωσης για όσους έχουν πάνω από 30 συντάξιμα έτη.\Μέσω της επικουρικής σύνταξης για όσους είχαν άθροισμα κυρίας και επικουρικής σύνταξης άνω των 1.300 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι τρεις θα είναι οι κατηγορίες ασφαλισμένων και συνταξιούχων κύριων συντάξεων οι οποίοι έχουν πάνω από 30 συντάξιμα έτη και θα είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι με το νέο ασφαλιστικό. Πρόκειται για:

1 Οσους συνταξιοδοτούνται από την ψήφιση του νέου νόμου και εφεξής, όπου δεν θα υπάρχει επανυπολογισμός.

2 Οσους έχουν συνταξιοδοτηθεί με βάση τις διατάξεις του Νόμου Κατρούγκαλου, δηλαδή από 13/5/2016 έως και την ημερομηνία ισχύος του νέου νόμου. Εδώ θα έχουμε επανυπολογισμό με βάση τους νέους συντελεστές, εφόσον οι συνταξιούχοι έχουν τουλάχιστον 30 έτη ασφάλισης και άνω, και καταβολή αναδρομικών ποσών από 1.10.2019.

Οσους έχουν συνταξιοδοτηθεί πριν από τον Νόμο Κατρούγκαλου. Πρόκειται για τους παλιούς συνταξιούχους που εξήλθαν πριν από τον Μάιο του 2016. Η κατηγορία αυτή των παλιών συνταξιούχων δεν θα πάρει «ζεστό» χρήμα, αλλά θα δει να αποτυπώνεται η βελτίωση λογιστικά μόνο στα χαρτιά, καθώς διατηρεί προσωπική διαφορά. Δηλαδή για αυτή την κατηγορία των παλιών συνταξιούχων η τροποποίηση θα είναι λογιστική και θα εμφανιστεί στο εκκαθαριστικό τους καθώς διατηρούν προσωπική διαφορά η οποία θα μειωθεί αντίστοιχα με την αύξηση της ανταποδοτικής παροχής. Οι εν λόγω συνταξιούχοι θα πρέπει να περιμένουν αυξήσεις στην τσέπη τους μετά το 2023, όταν θα ενεργοποιηθεί η ρήτρα για γενικές αυξήσεις µε βάση το ΑΕΠ και τον ∆είκτη Τιµών Καταναλωτών και αφού πρώτα μηδενιστεί η προσωπική διαφορά τους.

Επικουρικές

Οσον αφορά τις επικουρικές συντάξεις, η μεσοσταθμική μηνιαία αύξηση φτάνει τα 100 ευρώ, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις οι αυξήσεις θα αγγίξουν ακόμα και τα 195 ευρώ. Οι αυξήσεις αναμένεται να καταβληθούν τον ερχόμενο Μάρτιο ή Απρίλιο. Επισημαίνεται ότι οι αυξήσεις (και φυσικά τα αναδρομικά) αφορούν αποκλειστικά και μόνο τις επικουρικές συντάξεις που είχαν υποστεί μείωση – λόγω του ορίου των 1.300 ευρώ ως άθροισμα κύριας και επικουρικής.

Τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας δείχνουν ότι αύξηση της επικουρικής τους σύνταξης από 23% μέχρι και 48% (μαζί με αναδρομικά 5 μηνών) θα εισπράξουν 465.000 συνταξιούχοι. Συνολικά το πλήθος των καταβαλλομένων επικουρικών συντάξεων ανέρχεται σε 1,2 εκατομμύρια. Συνεπώς μία στις τρεις επικουρικές συντάξεις θα δει αύξηση. Τονίζεται ότι οι αυξήσεις στις επικουρικές συντάξεις θα ισχύσουν αναδρομικά από την 1η Οκτωβρίου 2019. Αυτό σημαίνει ότι για όσους συνταξιούχους κόπηκαν οι συντάξεις θα λάβουν και αναδρομικά ποσά από την 1η Οκτωβρίου 2019, τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις θα φθάσουν και τα 1.000-1.200 ευρώ.