Σχετικά με τη “ζωντανή” τηλεμετάδοση του μαθήματος…

Από τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου


Ως Συντονιστές και Συντονίστριες Εκπαιδευτικού Έργου γνωρίζουμε τον αγώνα και την αγωνία των συναδέλφων εκπαιδευτικών να ανταποκριθούν με επάρκεια στις εκπαιδευτικές προκλήσεις που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης. Σε όλο το διάστημα που οι σχολικές μονάδες παρέμειναν κλειστές, οι εκπαιδευτικοί επέδειξαν υψηλή αίσθηση καθήκοντος και, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν, εφάρμοσαν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τόσο στη σύγχρονη όσο και στην ασύγχρονη μορφή της, ανταποκρινόμενοι/ες στις ανάγκες των μαθητών/τριών τους.

Το σταδιακό άνοιγμα των σχολικών μονάδων έφερε μία νέα “διάσταση” στην εξ αποστάσεως σύγχρονη εκπαίδευση. Σύμφωνα με την 57233/Υ1/15-5-2020 Υ.Α. με θέμα «Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση», μπορεί να γίνεται “ζωντανή” τηλεμετάδοση του μαθήματος της τάξης, παρουσία μαθητών/τριών σε αυτή, κάτω από συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις.

Είναι προφανές ότι αναγνωρίζουμε την ανάγκη συμμετοχής ΟΛΩΝ των μαθητών/τριών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Όμως, από την εφαρμογή της συγκεκριμένης Υ.Α μπορεί να προκύψουν  παιδαγωγικά και διδακτικά ζητήματα.

Η ζωντανή αναμετάδοση του μαθήματος και  ο τρόπος υλοποίησής της, όπως περιγράφεται στην Υ.Α., ακόμη και στον περιορισμένο χρόνο εφαρμογής της, εμπεριέχει τον κίνδυνο να νομιμοποιηθεί η  αντίληψη ότι το μάθημα είναι μια διαδικασία κατά την οποία ο/η εκπαιδευτικός απλά μεταδίδει τη γνώση με μετωπική διδασκαλία και με τη χρήση του πίνακα και οι μαθητές/τριες, είτε εντός της σχολικής αίθουσας είτε σε απόσταση, απλώς παρακολουθούν κρατώντας σημειώσεις ή/και διατυπώνοντας απορίες. Η αντίληψη αυτή για τη διδακτική πράξη παραγνωρίζει τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης, σύμφωνα με τις οποίες η μάθηση είναι μια κοινωνική διαδικασία που δεν στηρίζεται στον «εκπαιδευτικό αυθεντία» και στη μετάδοση της γνώσης, αλλά βασίζεται στην παιδαγωγική σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στους μαθητές και τις μαθήτριες, ανάμεσα στον/στην εκπαιδευτικό και τους μαθητές και τις μαθήτριές του. Είναι μια διαδικασία ενεργητική, συμμετοχική, αλληλεπιδραστική, μια διαδικασία που βασίζεται στον διάλογο, στις ερωτήσεις, στο λάθος, στις αντιρρήσεις, στη διατύπωση άποψης, στην επιχειρηματολογία, στην επίλυση προβλημάτων, στον πειραματισμό, τα οποία προφανώς δεν υπηρετούνται από τον μονόλογο, αλλά αναπτύσσονται μέσα σε ένα περιβάλλον πλούσιο σε ερεθίσματα και με ποικιλία δραστηριοτήτων.

Επιπλέον, στο νέο υβριδικό περιβάλλον που διαμορφώνεται, η έννοια της κοινότητας που είναι η σχολική τάξη, διασπάται, καθώς οι μαθητές/τριες χωρίζονται σε εκπαιδευόμενους/ες εντός και εκτός της σχολικής αίθουσας.Η εκπαιδευτική διαδικασία δυσχεραίνεται για όλα τα παιδιά, καθώς ο/η εκπαιδευτικός σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος, προκειμένου να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα όλων των μαθητών/τριών του/της, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Υ.Α., θα πρέπει να αναλώνεται στη διαχείριση του περιβάλλοντος της τηλεδιάσκεψης για την αναμετάδοση του μαθήματος της τάξης.

Εξάλλου, σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία, στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τόσο στη σύγχρονη όσο και  στην ασύγχρονη μορφή της, δεν αναπαράγεται το μαθησιακό περιβάλλον της σχολικής τάξης. Χαρακτηριστικό της ΕξΑΕ είναι η  δυνατότητα που παρέχει από τη μια στον/στην εκπαιδευτικό να σχεδιάσει μαθητοκεντρικές μαθησιακές δραστηριότητες διαφοροποιημένης παιδαγωγικής, αξιοποιώντας ψηφιακά μέσα, και από την άλλη στον/στη μαθητή/τρια να προχωρήσει στη μάθησή του/της, σύμφωνα με τον ατομικό του/της ρυθμό και αναλαμβάνοντας μεγαλύτερη ευθύνη για αυτή. Σε κάθε εγχείρημα της ΕξΑΕ ο συνδυασμός αλληλεπίδρασης και αυτονομίας για τους/τις εκπαιδευόμενους/ες συνιστά πρόκληση για τον/την εκπαιδευτικό που το επιχειρεί.

Συνοψίζοντας, καταλήγουμε ότι το υβριδικό μοντέλο της ταυτόχρονης μετάδοσης διά ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες θεωρίες μάθησης και δεν συνάδει με τις αρχές, τη φιλοσοφία και τη μεθοδολογία της ΕξΑΕ.

Η κατά το δυνατόν βέλτιστη λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων με τη συμμετοχή όλων των μαθητών/τριών κατά την περίοδο της υγειονομικής κρίσης και η ασφάλεια όλων παραμένει ένα ζητούμενο. Ωστόσο,στις παρούσες συνθήκες προέχει:

  • να προσδιοριστούν οι μαθητές/τριες που αντικειμενικά αντιμετωπίζουν πρόβλημα παρουσίας στο σχολείο τους λόγω των τρεχουσών συνθηκών
  • να εξεταστεί αν διαθέτουν τα τεχνικά μέσα, ώστε να συμμετέχουν σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Αν όχι, να τους διατεθεί ο απαιτούμενος εξοπλισμός.

Σε κάθε περίπτωση, ανάλογα με τις δυνατότητες κάθε σχολείου και τις ανάγκες των μαθητών/τριών, μπορεί να οργανωθεί κατάλληλα το σχολικό πρόγραμμα έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, όπως γινόταν όλο το διάστημα της αναστολής λειτουργίας των σχολείων, χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργία της διά ζώσης εκπαίδευσης. Επίσης, μπορούν να αξιοποιηθούν και μοντέλα μικτής μάθησης (blendedlearning), διά ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σύνολο των μαθητών/τριών, εφόσον διασφαλιστεί η δυνατότητα πρόσβασής τους σε ψηφιακές τεχνολογίες.

 

Αγγέλη Βαΐα Σ.Ε.Ε. ΠΕ02, 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κ. Μακεδονίας
Αγγελοπούλου Άννα Σ.Ε.Ε. ΠΕ02, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αν. Μακεδονίας – Θράκης
Αθανασόπουλος Ανδρέας, Σ.Ε.Ε. ΠΕ88, 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κ. Μακεδονίας
Ανδρεάδου Χαρίκλεια, Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
Ανδρέου Έλενα Σ.Ε.Ε. ΠΕ79, 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανδριτσοπούλου Μαρία, Σ.Ε.Ε. ΠΕ06, 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
Ανταμπούφης Νίκος, Σ.Ε.Ε. ΠΕ03, Ο.Σ. ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αν. Μακεδονίας &Θράκης
Αργύρης Δημήτρης Σ.Ε.Ε. ΠΕ03, 5ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
ΑφεντουλίδουΑννα, Σ.Ε.Ε. Εκπαίδευσης για την Αειφορία, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αν. Μακεδονίας &Θράκης
Βασιλειάδου Όλγα, 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κ. Μακεδονίας
Βιδάκη Ειρήνη, Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, Ο.Σ. ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
Βλοντάκης Γιώργος, Σ.Ε.Ε. ΠΕ88.01, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
Βροχαρίδου Ανατολή, ΠΕ 06, Σ.Ε.Ε Εκπαίδευσης για την Αειφορία,  2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ Βορείου Αιγαίου
Γαλανοπούλου Αγλαΐα, Σ.Ε.Ε. ΠΕ05, 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου
Γαριού Αγγελική, Σ.Ε.Ε. ΠΕ04, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας
Γεωργακοπούλου Άννα, Σ.Ε.Ε. ΠΕ07,ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΔυτικήςΕλλάδας
Γεωργούση Ακριβή Σ.Ε.Ε. ΠΕ78 ΠΕ.ΚΕ.Σ Δυτικής Ελλάδας
Γιάννακας Γιώργος, Σ.Ε.Ε. ΠΕ04.01, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Στ. Ελλάδας
Γιασσάκη Σοφία, Σ.Ε.Ε. ΠΕ07, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
ΓκίνηΑικατερίνη Σ.Ε.Ε. ΠΕ 70 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου
ΓκινούδηΑθηνά,   Σ.Ε.Ε. ΠΕ04.01,  ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
Γκουρνέλου Αδαμαντία Σ.Ε.Ε ΠΕ05, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας
Γραίκος Νικόλαος Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, Ο.Σ. 3ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κ. Μακεδονίας
Γρηγοράκης Ιωάννης, Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
Δημόπουλος Βασίλης Σ.Ε.Ε. ΠΕ70 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας
Δόσης Σωτήρης, Σ.Ε.Ε. ΠΕ 04, 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
Δρίβα Ανδριανή Σ.Ε.Ε. ΠΕ 60 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αν. Μακεδονίας &Θράκης

Έξαρχος  Ιωάννης ΣΕΕ ΠΕ70  6ο ΠΕΚΕΣ Αττικής

Ζάγκα Ελευθερία, Σ.Ε.Ε. ΠΕ02, Ο.Σ. 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κ. Μακεδονίας
Ζουγανέλη Άννα, Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
Ηλιάδης Κοσμάς Σ.Ε.Ε. ΠΕ86, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Στ. Ελλάδος
Θεοδοσιάδου Ευγενία, Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αν. Μακεδονίας &Θράκης
Θεριανός Κώστας, Σ.Ε.Ε. ΠΕ78, 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

Καλαματιανού Μαρία ΣΕΕ ΠΕ70, 6ο ΠΕΚΕΣ Αττικής

Καλλαρά Αθηνά Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κ. Μακεδονίας
Καλυκάκης Δημήτριος,  Σ.Ε.Ε. ΠΕ03, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
Καμέας Νικόλαος , Σ.Ε.Ε. ΠΕ11, ΠΕ.Κ.Ε.Σ Αν. Μακεδονίας &Θράκης
Καμήλος Νικόλαος, Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, Ο.Σ. 4ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
Καμπούρμαλη Ιωάννα , Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
Κανδήλα Ιουλία, Σ.Ε.Ε. ΠΕ02 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας
Κανέλλος Ιωάννης, Αναπληρ.  Ο.Σ.,  Σ.Ε.Ε. ΠΕ03, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
Καπανιάρης Αλέξανδρος, Σ.Ε.Ε. ΠΕ86, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας
Καπερνέκα Παναγιώτα Σ.Ε.Ε ΠΕ87, ΠΕ.Κ.Ε.Σ Ν.Αιγαίου και Κρήτης
Καραγιάννης Στέλιος Σ.Ε.Ε. ΠΕ 83 6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
Καραθάνος Δημήτριος, Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας
Καραλή Βασιλική,  Σ.Ε.Ε ΠΕ02, ΠΕ.Κ.Ε.Σ Δυτικής Ελλάδας
Καράμηνας Ιγνάτιος, Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, Ο.Σ 3ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
Καρατάσος Νικόλαος, Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
Κελαϊδίτου Μαρία, Σ.Ε.Ε. Εκπαίδευσης για την Αειφορία 3ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
Κοκκαλιάρη Μαγδαληνή, Σ.Ε.Ε. ΠΕ03 3ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
Κουμανάκου Μαρία Αλεξάνδρα, Σ.Ε.Ε. ΠΕ91 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας
Κουμαριώτου Διονυσία, Σ.Ε.Ε. ΠΕ02, Ο.Σ. 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων
Κουμπάρου Χρυσάνθη Σ.Ε.Ε. ΠΕ 02 6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
Κουτσουράκη Στέλλα, Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
Κωτούλας Βασίλειος, Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, Ο.Σ. ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας
Λαζαρίδου Ισαΐα Σ.Ε.Ε. ΠΕ60, 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κ. Μακεδονίας
Λιάπης Ευθύμιος, Σ.Ε.Ε. ΠΕ88, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας
Λυμπεροπούλου Ελένη Σ.Ε.Ε. ΠΕ03, 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
Μακαρατζής Γεώργιος,  Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μαλίτσα Μαρία, Σ.Ε.Ε. ΠΕ06 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
Μαντζαρίδου Αρχοντία Σ.Ε.Ε. ΠΕ 70, αν.Ο.Σ. 6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
Μαρκαντωνάκης Στέλιος, Σ.Ε.Ε. Γαλλικής ΠΕ05, 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
Μάτος Αναστάσιος Σ.Ε.Ε. ΠΕ02 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας
Μεσσάρη Αναστασία Σ.Ε.Ε. ΠΕ 02 6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
Μεταξοπουλου-Λικερτ Ιωάννα, Σ.Ε.Ε. ΠΕ05, 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Β. Αιγαίου
Μηλιώνης Χρίστος, Σ.Ε.Ε. ΠΕ03, 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
Μιμιλίδου Νανά, 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κ. Μακεδονίας
Μπαδιεριτάκη Μαρία, Σ.Ε.Ε. ΠΕ60, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
Μπαζίγου Αικατερίνη, Σ.Ε.Ε. Εκπαίδευσης για την Αειφορία 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
Μπάλιου Ελένη ΠΕ06, Σ.Ε.Ε.,6o ΠΕ.Κ.Ε.Σ Αττικής
Μπελτε Ουρανία, Σ.Ε.Ε. ΠΕ87  4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
Μπίνιας Νικόλαος Σ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής & Ενταξιακής Εκ/σης, 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κ. Μακεδονίας
Μπλιούμης Αντώνιος, Σ.Ε.Ε. ΠΕ82, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας
Μποέμη Παναγιώτα (Νάγια), Σ.Ε.Ε. ΠΕ 91 Θεατρικής Αγωγής, 6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
Μπούτσκου Ευαγγελία Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κ. Μακεδονίας
Νέζη Μαρία, Σ.Ε.Ε. ΠΕ02, Ο.Σ. 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
Νιζάμ Αχμέτ Σ.Ε.Ε. ΠΕ73, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αν. Μακεδονίας &Θράκης
Νικολακόπουλος Δημήτριος, Σ.Ε.Ε. ΠΕ Ο5,  ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
Νικολούδη Τριανταφυλλιά Σ.Ε.Ε. ΠΕ 60 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
Ντούλια Αθηνά, Σ.Ε.Ε.  ΠΕ70, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
Ορφανός Χάρις, Σ.Ε.Ε. ΠΕ83, 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
Παναγιώτου Κωνσταντίνος, Σ.Ε.Ε. ΠΕ03, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας
Πανσεληνάς Γεώργιος, Σ.Ε.Ε. ΠΕ86, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
Παπαγεωργίου Αικατερίνη Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κ. Μακεδονίας
Παπαδάκης Σπύρος, Σ.Ε.Ε. ΠΕ86, Ο.Σ. ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας
Παπαδόπουλος Χάρης Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
Παπαχρήστος Κων/νος, Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, 5ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
Πατσαδάκης Μανώλης, Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας
Παύλου Γεωργία Σ.Ε.Ε. ΠΕ60, 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
Πετρούτσου Αικατερίνη, Σ.Ε.Ε. ΠΕ04, 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων
Πεφάνης Παναγιώτης, Σ.Ε.Ε. ΠΕ04, Ο.Σ. 6ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
Πομώνης Γεράσιμος, Σ.Ε.Ε. ΠΕ80, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠουλλάΕλένη,   Σ.Ε.Ε. ΠΕ06, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
Πράμας Χρήστος Σ.Ε.Ε. ΟΣ ΠΕ70 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κ. Μακεδονίας
Πρατσίνη Μαρία Σ.Ε.Ε ΠΕ70 ΠΕ.Κ.Ε.Σ Κρήτης
Σακκά Βασιλική, Σ.Ε.Ε. ΠΕ02, 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
Σακκούλης Δημήτρης Σ.Ε.Ε. ΠΕ70 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας
Σαλαγιάννη Μαρία Σ.Ε.Ε. ΠΕ 60 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
Σαμουηλίδου Ευδοκία ,Σ.Ε.Ε.. ΠΕ11, 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ  Αττικής
Σδρόλιας Κωνσταντίνος, Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας
Σιμιτζή-Δέλλα Ελευθερία,  Σ.Ε.Ε. ΠΕ60, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης

Σολάκη Κυριακή ΣΕΕ ΠΕ60, ΠΕΚΕΣ Στ. Ελλάδας

Σόλαρης Ιωάννης, Σ.Ε.Ε. ΠΕ02, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου
Σπαθαράκη Ανδρονίκη Σ.Ε.Ε. ΠΕ70 ΠΕ.ΚΕ.Σ ΚΡΗΤΗΣ

Σπυροπούλου Ευφροσύνη ΣΕΕ ΠΕ 60, ΠΕΚΕΣ Στερεάς Ελλάδας

Στεφανίδης Δημήτριος Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας
Συρρής Ιωάννης, Σ.Ε.Ε. ΠΕ86, Ο.Σ. 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ Βορείου Αιγαίου
Σωτηρίου Σοφία, Σ.Ε.Ε. ΠΕ04, 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Βορείου Αιγαίου
ΤάμπαληςΚων/νος, Σ.Ε.Ε. ΠΕ11, 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ Αττικής
Τζάστας Γεώργιος Σ.Ε.Ε. ΠΕ04., ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αν. Μακεδονίας – Θράκης
Τουρκάκη Διονυσία Σ.Ε.Ε ΠΕ70 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας

Τσαγανού Σοφία ΣΕΕ ΠΕ 60, ΠΕΚΕΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Τσάκαλος Μιχάλης Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, Ο.Σ 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Βορείου Αιγαίου.
Τσακμαλή Μαρία Αντιόπη Σ.Ε.Ε. ΠΕ87, 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ Κεντρικής Μακεδονίας
Τσερμπάκ Κύριλλος, Σ.Ε.Ε. ΠΕ04.01, 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κ. Μακεδονίας
Τσιαμπάση Φανή, Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
Τσιάχτας Αριστοτέλης Σ.Ε.Ε. ΠΕ04, ΠΕ.Κ.Ε.Σ Δυτικής Ελλάδας
Τσιγγίδου Σουλτάνα ΣΣΕ ΠΕ60 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αν. Μακεδονίας &Θράκης
Τσικαλάς Θεμιστοκλής, Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κ. Μακεδονίας

Φατσέας Παναγιώτης, ΣΕΕ ΠΕ89, 6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

Φιλιππάκη Αμαλία. Σ.Ε.Ε. Εκπαίδευσης για την Αειφορία ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
Φιλίππου Φωτεινή, Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
Φυτοπούλου Αλεξάνδρα Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων
Φωτιάδου Γλυκερία, Σ.Ε.Ε. ΠΕ86, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αν. Μακεδονίας &Θράκης
Χαβιάρης Πέτρος Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
Χαρίσης Αθανάσιος Σ.Ε.Ε. Εκπαίδευσης για την Αειφορία, 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κ. Μακεδονίας
Χατζηλέλεκας Δημοσθένης, Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας
Χατζηπέτρου Μαρία, Σ.Ε.Ε. ΠΕ87 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
Χριστάκης Ιωάννης, Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας
Χριστοπούλου Ευσταθία, Σ.Ε.Ε. ΠΕ 70, 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
Χρονοπούλου Αγγελική Σ.Ε.Ε. ΠΕ02 4ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
Χρυσανθοπούλου Κωνσταντίνα Σ.Ε.Ε. ΠΕ07, 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρ. Μακεδονίας