Τελεσίγραφο τραπεζών για την Creta Farms

Οι τράπεζες ζητούν από τους αδελφούς Δοµαζάκη να απαντήσουν, εάν συναινούν µε την πρόθεσή τους να αναζητήσουν νέο στρατηγικό επενδυτή για την εταιρεία


Προθεσµία µέχρι σήµερα έχουν, σύµφωνα µε πληροφορίες της αγοράς, οι βασικοί µέτοχοι της Creta Farms, τα αδέλφια ∆οµαζάκη, να απαντήσουν στις πιστώτριες τράπεζες εάν συναινούν µε την πρόθεσή τους να αναζητήσουν νέο στρατηγικό επενδυτή για την κρητική αλλαντοβιοµηχανία, η οποία βρίσκεται µε την πλάτη στον τοίχο.

Ειδικότερα, οι τράπεζες µε επιστολή τους προς την εισηγµένη και τους Κωνσταντίνο και Εµµανουήλ Δοµαζάκη ζητούν τη συναίνεσή τους για την ανάθεση σε ανεξάρτητο οίκο της διερεύνησης ενδιαφέροντος για είσοδο στρατηγικού επενδυτή, ο οποίος θα αναλάβει την εξυγίανση και την ανασυγκρότηση της αλλαντοβιοµηχανίας.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως οι τράπεζες, οι οποίες σφίγγουν τον κλοιό, θέτουν κάποια προαπαιτούµενα, όπως η µεταβίβαση στην Creta όλων των σηµάτων και ευρεσιτεχνιών, που κατέχονται από εταιρείες προσωπικών συµφερόντων των Κ. και Εµµ. Δοµαζάκη (Novaplot) και η τοποθέτηση της PriceWaterhouse Coopers (PwC) ως monitoring trustee.

Αντίγραφο του πορίσµατος ελέγχου

Οι τράπεζες ζητούν, επίσης, να τους παραδοθεί από το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας αντίγραφο του πορίσµατος ειδικού ελέγχου που θα καταθέσει η Deloitte όταν ολοκληρώσει την εργασία που ανέλαβε από το ΔΣ της εισηγµένης κατ’ εντολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, µε αντικείµενο τις καταγγελίες του Κων. ∆οµαζάκη περί κακοδιαχείρισης και σπατάλης.

Αν η εταιρεία και οι µεγαλοµέτοχοι αποδεχθούν τα παραπάνω αιτήµατα, οι τράπεζες δηλώνουν έτοιµες να επαναφέρουν τα όρια εκχώρησης απαιτήσεων στα προ εκδήλωσης κρίσης επίπεδα. Η συναίνεση των αδελφών ∆οµαζάκη στη διαδικασία ανεύρεσης στρατηγικού επενδυτή αποτελεί προϋπόθεση, καθώς έκαστος κατέχει πάνω από το ένα τρίτο του µετοχικού κεφαλαίου της εισηγµένης. Ως εκ τούτου µπορεί να µπλοκάρει µε οιαδήποτε απαρτία απόφαση για ΑΜΚ, καθώς και σειρά άλλων λύσεων.