Τμήμα Φυσικοθεραπείας στην Ιεράπετρα και Φυσικής Αγωγής στον Αγ. Νικόλαο στο νέο «Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης»

Εκπλήξεις επιφυλάσσει το νέο νομοσχέδιο που προβλέπει την πανεπιστημιοποίηση του ΤΕΙ Κρήτης, το οποίο είναι έτοιμο να κατατεθεί από το Υπουργείο Παιδείας προς ψήφιση στη Βουλή και στις αρμόδιες επιτροπές με στόχο να έχει ψηφιστεί ως τις 19 Απριλίου.

Σύμφωνα με την εκπαιδευτική ιστοσελίδα esos.gr που δημοσίευσε κατ’ αποκλειστικότητα το νέο νομοσχέδιο στο νέο πανεπιστήμιο το οποίο θα ονομάζεται «Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης», προβλέπονται αρκετές αλλαγές σε σχέση με το πόρισμα στο οποίο είχε καταλήξει η επιτροπή του Υπουργείου.

Σημαντικότερες απ’ αυτές για το νομό Λασιθίου η ίδρυση τμήματος Φυσικοθεραπείας στην Ιεράπετρα, αλλά και η ίδρυση τμήματος Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, στον Άγιο Νικόλαο.

Και τα δύο αυτά τμήματα ιδρύονται, εντάσσονται, και είναι τα μοναδικά που αποτελούν την Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, με στόχο να λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και μετά, έπειτα από απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, ενώ να σημειώσουμε πως, τουλάχιστον στο νομοσχέδιο που έχει λάβει η ιστοσελίδα, δεν περιγράφεται η ίδρυση της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, ούτε και που θα είναι η έδρα της. Επίσης για τα δύο αυτά νέα τμήματα προβλέπονται από 8 θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) στο κάθε ένα, ενώ η διάρκεια φοίτησης και στις δύο σχολές θα είναι τα 8 εξάμηνα.

Στη Σητεία παραμένει το τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας με έδρα το Ηράκλειο, ενώ στον Άγιο Νικόλαο παραμένει το τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας με έδρα τον Άγιο Νικόλαο.

Τέλος στο νομοσχέδιο προβλέπεται  η ίδρυση Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου (Π.Ε.Κ.) ως ακαδημαϊκή μονάδα του Ιδρύματος, με έδρα το Ηράκλειο, το οποίο αποτελείται από τα εξής ινστιτούτα:

α) Αναδυόμενων Τεχνολογιών, µε έδρα το Ηράκλειο,
β) Φυσικής Πλάσματος και Λέιζερ, µε έδρα το Ρέθυμνο,
γ) Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, µε έδρα το Ηράκλειο,
δ) Φυσικής Εσωτερικού της Γης και Γεωκαταστροφών, µε έδρα τα Χανιά, και
ε) Οικονομικής Ανάλυσης, Επιχειρηματικότητας και Τουρισμού, µε έδρα τον Άγιο Νικόλαο,
στ) Αγροδιατροφής και Επιστημών Ζωής, με έδρα το Ηράκλειο.

Αναλυτικά οι σχολές και τα τμήματα του νέου Πανεπιστημίου

Ίδρυση Σχολών

1. Στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδρύονται οι εξής Σχολές:

α) Επιστημών Υγείας, με έδρα το Ηράκλειο,
β) Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας, με έδρα τον Άγιο Νικόλαο,
γ) Γεωπονικών Επιστημών, με έδρα το Ηράκλειο,
δ) Μηχανικών, με έδρα το Ηράκλειο,
ε) Μουσικής και Οπτοακουστικών Τεχνολογιών, με έδρα το Ρέθυμνο.

Ίδρυση Τμημάτων

1. Στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδρύονται τα εξής Τμήματα:

α) Νοσηλευτικής, με έδρα το Ηράκλειο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας,
β) Κοινωνικής Εργασίας, με έδρα το Ηράκλειο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας,
γ) Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας, με έδρα τη Σητεία, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας,
δ) Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, με έδρα το Ηράκλειο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας,
ε) Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού, με έδρα το Ηράκλειο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας,
στ) Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, με έδρα τον Άγιο Νικόλαο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας,
ζ) Γεωπονίας, με έδρα το Ηράκλειο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών,
η) Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, με έδρα το Ηράκλειο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών,
θ) Μηχανολόγων Μηχανικών, με έδρα το Ηράκλειο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Μηχανικών,
ι) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, με έδρα το Ηράκλειο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Μηχανικών,
ια) Μηχανικών Βιοιατρικής, με έδρα το Ηράκλειο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Μηχανικών,
ιβ) Ηλεκτρονικών Μηχανικών, με έδρα τα Χανιά, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Μηχανικών,
ιγ) Χημικών Μηχανικών, με έδρα τα Χανιά, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Μηχανικών,
ιδ) Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής, με έδρα το Ρέθυμνο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Μουσικής και Οπτοακουστικών Τεχνολογιών,
ιε) Μουσικών Σπουδών, με έδρα το Ρέθυμνο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Μουσικής και Οπτοακουστικών Τεχνολογιών,
ιστ) Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τον Άγιο Νικόλαο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας,
ιζ) Φυσικοθεραπείας, με έδρα την Ιεράπετρα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας.

Διαβάστε ΕΔΩ όλο το νομοσχέδιο