Το προσφυγικό στη σημερινή συνάντηση των Δημάρχων της Κρήτης

Στις 10.00 σήμερα το πρωί συνεδριάζει η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης.
Παρά το γεγονός πως στην ημερήσια διάταξη δεν περιλαμβάνονται ουσιώδη ζητήματα, η συνεδρίαση αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον, αφού οι Δήμαρχοι προβλέπεται να βάλουν εκτός ημερήσιας διάταξης φλέγοντα ζητήματα στο τραπέζι του διαλόγου.

Μεταξύ των θεμάτων που απασχολεί όλους τους Δημάρχους, είναι σαφέστατα το Προσφυγικό και οι προθέσεις της κυβέρνησης αναφορικά με την διοχέτευση μεταναστών στην Κρήτη.

Ψηλά στην ατζέντα και το θέμα των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων που βρίσκονται στον «αέρα» μετά από σχετική τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών, που χαρακτηρίζει «μηδέποτε εκδοθείσες» τις διαπιστωτικές πράξεις των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Ως θέμα θα τεθεί εκτός ημερήσιας διάταξης και το φλέγον ζήτημα των ταμειακών διαθέσιμων των Δήμων.