Με Προεδρικό Διάταγμα τρεις Σταθμοί Τροχαίας στον ΒΟΑΚ

Την ενίσχυση με προσωπικό της τροχαίας ΒΟΑΚ ζητά η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων ν. Χανίων


Το 2017 με το Προεδρικό Διάταγμα  για  «Αναδιάταξη – αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» ορίστηκε η ίδρυση Τμήματος Τροχαίας Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης με έδρα τη δημοτική ενότητα Λαππαίων του Δήμου Ρεθύμνης καθώς και Σταθμού Τροχαίας Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης, ο οποίος εδρεύει στη δημοτική ενότητα Νεάπολης του δήμου Αγίου Νικολάου.

Στις 23 Δεκεμβρίου 2019 υπεγράφη το Προεδρικό Διάταγμα 111 το οποίο δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ στις 31 Δεκεμβρίου και ορίζει την λειτουργία τριών Σταθμών ΒΟΑΚ στην Κρήτη.

Αναλυτικά στο νέο ΠΔ αναφέρονται τα εξής:

«3. Η περίπτωση α΄ του άρθρου 54 του π.δ/τος 7/2017 (Α΄ 14) αντικαθίσταται ως εξής: «α. Τμήμα Τροχαίας Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης, με έδρα τη δημοτική ενότητα Λαππαίων του Δήμου Ρεθύμνης, το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες της αστυνομίας τροχαίας στην περιοχή δικαιοδοσίας του. 

Στο ως άνω Τμήμα υπάγονται διοικητικά οι  Α΄, Β΄ και Γ΄ Σταθμοί Τροχαίας Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης, οι οποίοι εδρεύουν στους Δήμους Χανίων, Ηρακλείου και στη δημοτική ενότητα Νεάπολης του Δήμου Αγίου Νικολάου, αντίστοιχα, και ασκούν τις αρμοδιότητες της αστυνομίας τροχαίας στην περιοχή δικαιοδοσίας τους.».

Με αφορμή την μετατροπή του κλιμακίου Χανίων της Τροχαίας ΒΟΑΚ σε Α’ Σταθμό, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων νομού Χανίων με έγγραφό της προς την ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. αφενός εκφράζει την ικανοποίησή της για την εξέλιξη και αφετέρου ζητά την στελέχωση της υπηρεσίας με προσωπικό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ:  «Ίδρυση Α΄ Σταθμού Τροχαίας Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης».
ΣΧΕΤ: α) Υπ’αριθ. 118/2019 από 24-09-2019 Επιστολή μας.
β) Υπ΄αριθ. 400/2/24α από 02-10-2019 Επιστολή Π.Ο.ΑΣ.Υ.
γ) Υπ’αριθ. 111/2019 από 31-12-2019 Προεδρικό Διάταγμα.

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση λάβαμε γνώση του ανωτέρω (γ) σχετικού το οποίο προβλέπει ΙΔΡΥΣΗ του Α΄ Σταθμού Τροχαίας Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης προς αντικατάσταση του Κλιμακίου Τροχαίας Χανίων Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης.

Ιδιαίτερη ικανοποίηση καθώς υλοποιήθηκε άμεσα από πλευράς Α.Ε.Α., η σχετική μας πρόταση στην ανωτέρω (α) επιστολή μας, αλλά και στην αντίστοιχη ανωτέρω (β) επιστολή της Π.Ο.ΑΣ.Υ, περί ίδρυσης Σταθμού Τροχαίας Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης.

Κατόπιν τούτου, αναμένουμε τη φυσική εξέλιξη που επακολουθεί της ΙΔΡΥΣΗΣ  μίας νέας Υπηρεσίας και είναι η πραγματοποίηση εκτάκτων μεταθέσεων από αστυνομικούς υπηρετούντες σε άλλες Διευθύνσεις Αστυνομίας της Χώρας και πάντα σύμφωνα με τον πίνακα μορίων των τακτικών μεταθέσεων. Τα αυτά προβλέπονται στο άρθρο 17 παρ. 1 εδάφ. β΄του Π.Δ. 100/2003 το οποίο προβλέπει ότι: «Έκτακτες μεταθέσεις του αστυνομικού προσωπικού μπορεί να ενεργούνται οποτεδήποτε και ανεξάρτητα από τον αριθμό των μορίων και το χρόνο παραμονής του μετατιθέμενου στην ίδια περιοχή μετάθεσης, όταν υποβαθμίζεται ή καταργείται Υπηρεσία ή ιδρύεται νέα. Στην τελευταία περίπτωση και εφόσον στη νέα Υπηρεσία μετατίθεται προσωπικό από άλλη περιοχή μετάθεσης, αυτό προέρχεται από τους οικείους πίνακες τακτικών μεταθέσεων κατά σειρά προτεραιότητας. Σε περίπτωση που οι θέσεις δεν καλύπτονται από τους παραπάνω πίνακες καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν σχετική αίτηση, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά αναλόγως των διατάξεων των άρθρων 14, 15 και 16 του παρόντος διατάγματος».

Κύριε Αρχηγέ θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν θα ζήσουμε λάθη του παρελθόντος… Θα σας θυμίσουμε λοιπόν ότι κατά την αναδιάρθρωση του 2017, ιδρύθηκε Τμήμα Άμεσης Δράσης Χανίων και Τμήμα Μεταγωγών Δικαστηρίων Χανίων χωρίς να πραγματοποιηθούν έκτακτες μεταθέσεις, ως προβλέπεται. Εν συνεχεία όμως όταν ιδρύθηκαν νέα Τμήματα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων στη Στερεά Ελλάδα, τότε η Ηγεσία θυμήθηκε την πραγματοποίηση έκτακτων μεταθέσεων, γιατί άραγε;

Είναι γνωστό ότι πραγματοποιηθήκαν τρίμηνες αποσπάσεις, με έξοδα Δημοσίου, με σκοπό να «μπαλωθούν» με προσωπικό οι Υπηρεσίες Τροχαίας του Β.Ο.Α.Κ. Με ημίμετρα όμως δεν λύνονται τα προβλήματα, πόσο μάλλον με πολυέξοδες, για το Ελληνικό Δημόσιο αποσπάσεις, έναντι ανέξοδων και μόνιμων έκτακτων μεταθέσεων, ως προβλέπεται στη νεοσύστατη αυτή Υπηρεσία.

Παράλληλα οι Κρήτες συμπολίτες μας, περιμένουν την παρέμβαση της πολιτείας, όσον αφορά την κατακόρυφη αύξηση των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων στο νησί μας. Η απόφαση κατασκευής του πολύπαθου νέου Β.Ο.Α.Κ. δεν είναι θέμα της Αστυνομίας. Όσον αφορά όμως, την αστυνόμευση, αποτελεί χρέος του Α.Ε.Α., η μόνιμη και νόμιμη τοποθέτηση αστυνομικών στη νεοσύστατη Υπηρεσία του Α΄ Σταθμού Τροχαίας Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, με σκοπό την καλύτερη αστυνόμευση του Β.Ο.Α.Κ.