Κρήτη: Υψηλοί στόχοι και στρατηγικός σχεδιασμός για τον Τουρισμό

Υψηλοί στόχοι τίθενται για την Περιφερειακή Πολιτική την οποία θα ακολουθήσει και μετά το 2020, συνεχίζοντας το στρατηγικό πλάνο που εφαρμόζεται από την Περιφέρεια Κρήτης.

Αυτή είναι η κοινή διαπίστωση των συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν με αφορμή τη μελέτη με τίτλο: «Περιφερειακή Πολιτική της Ελλάδας μετά το 2020» την οποία θα εκπονήσει ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και περιλαμβάνει δράσεις και στο Ηράκλειο.

Οι συζητήσεις αυτές οργανώθηκαν γύρω από επτά θεματικούς στόχους, οι οποίοι θα κατευθύνουν το στρατηγικό και πολιτικό πλαίσιο για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης της Κρήτης, στην οποία κομβικό ρόλο έχει φυσικά ο Τουρισμός, αποτελώντας βασικό πυλώνα της τοπικής Οικονομίας και όχι μόνο.

Ο εντεταλμένος Σύμβουλος σε θέματα Τουρισμού της Περιφέρειας Κρήτης, κατά την παρουσίαση στη διάρκεια της συνάντησης εργασίας με εκπροσώπους του ΟΟΣΑ αναφέρθηκε στα συγκεκριμένα πλεονεκτήματα και τις προκλήσεις, επισήμανε ότι ο Τουρισμός είναι και θα παραμείνει η ατμομηχανή της Οικονομίας της Περιφέρειας, συνεισφέροντας πάνω από 48% στο Κρητικό ΑΕΠ και δημιουργώντας πάνω από 35.000 θέσεις εργασίας.

«Κοινό αίτημα όλων η μεγαλύτερη αποκέντρωση και λιγότερη εξάρτηση από το δυσλειτουργικό, σε πολλές περιπτώσεις, κεντρικό Κράτος. Για μια τουριστική ανάπτυξη που θα συνοδεύεται από αξιοπρεπείς δημόσιες τουριστικές υποδομές και μια Περιφέρεια που θα έχει ουσιαστικό λόγο στη διαχείριση των τουριστικών εσόδων από το Κράτος και την ανταποδοτικότητα τους στον επιχειρηματία και εργαζόμενο. Στόχος είναι ο Τουρισμός να αποτελεί έναν αειφόρο αναπτυξιακό πυλώνα», τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Βαμιεδάκης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνάντηση στο Ηράκλειο, η οποία πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες μέρες αφορούσε τις νησιωτικές περιοχές της χώρας και ειδικότερα τις Περιφέρειες Κρήτης, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων.