«Ψίχουλα» τα αναδρομικά των ενστόλων – Νέα αίτηση μετά τις κρατήσεις

Η νέα αίτηση που μπορούν να κάνουν οι 115.000 απόστρατοι για τα αναδρομικά

«Ψίχουλα» ήταν, τελικά τα αναδρομικά που καταβλήθηκαν σε 115.000 απόστρατους αξιωματικούς Στρατού Ξηράς, Αεροπορίας, Ναυτικού, Λιμενικού Σώματος, Αστυνομίας και Πυροσβεστικής.

Κι αυτό γιατί, τα ποσά των αναδροµικών που είδαν στους τραπεζικούς τους λογαριασµούς ήταν πολύ μικρότερααπό αυτά που περίµεναν χιλιάδες απόστρατοι και συνταξιούχοι των ειδικών µισθολογίων.

Αυτό ήταν αποτέλεσµα της ενεργοποίησης των µνηµονιακών µειώσεων στις συντάξεις, καθώς µε την καταβολή των αναδροµικών πολλοί συνταξιούχοι των ειδικών µισθολογίων πέρασαν πάνω από το όριο της καταβαλλόµενης σύνταξης που συνεπάγεται µειώσεις.

Χαρακτηριστικές είναι περιπτώσεις µεγάλων µειώσεων που ξεπερνούν ακόµη και το 70% λόγω της ενεργοποίησης των µνηµονιακών µειώσεων στις συντάξεις, την παρακράτηση του φόρου εισοδήµατος και την εισφορά για την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη είναι αυτές των αποστράτων µε υψηλό βαθµό.

Παραδείγματα

Για παράδειγµα, ένας συνταξιούχος ο οποίος αποστρατεύτηκε µε τον βαθµό του αρχηγού Γενικού Επιτελείου Στρατού δικαιούται µεικτό ποσό αναδροµικών ύψους 13.630 ευρώ. Σε αυτό το ποσό οι συνολικές κρατήσεις ανέρχονται στα 10.386 και έτσι το καθαρό ποσό που καταβλήθηκε την Παρασκευή στον τραπεζικό του λογαριασµό ήταν µόλις 3.244 ευρώ, δηλαδή οι κρατήσεις ανήλθαν στο απίστευτο ποσοστό του 76,1%.

Καταγράφηκαν, όµως, και χειρότερες περιπτώσεις. Σε απόστρατο συνταγµατάρχη µε 35 χρόνια υπηρεσίας και µεικτή σύνταξη σήµερα 1.665 ευρώ δεν δόθηκε ούτε ένα ευρώ αναδροµικών. Σε χήρα αποστράτου της Πολεµικής Αεροπορίας το µεικτό ποσό των αναδροµικών ήταν µόλις 99 ευρώ και σε αυτά έγιναν κρατήσεις, µε αποτέλεσµα το καθαρό ποσό που εισέπραξε να διαµορφώνεται στα 79 ευρώ. Πρώην αρχηγός του Λιµενικού, ο οποίος ανέµενε αναδροµικά περίπου 4.000 ευρώ, είδε ότι στον τραπεζικό του λογαριασµό δεν είχε κατατεθεί ούτε ευρώ.

Όπως τονίζει ο κ. Σπύρος Περβενάς, πρόεδρος της Ενωσης Αποστράτων Αξιωµατικών Ναυτικού, «έχουν καταγραφεί περιπτώσεις όπου για αποστράτους µε τον ίδιο βαθµό αποστρατείας και τα ίδια έτη υπηρεσίας καταβλήθηκαν ποσά αναδροµικών που διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ τους». Ο ίδιος τονίζει ότι είναι πολύ µεγάλη η πιθανότητα να έχουν γίνει σηµαντικά λάθη από την πλευρά του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, ο οποίος υπολόγισε το ποσό των αναδροµικών, αλλά και από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το οποίο υπολόγισε όλες τις κατηγορίες των κρατήσεων.

Μάλιστα, ο ίδιος σηµειώνει ότι υπάρχουν και περιπτώσεις αρνητικών αναδροµικών, δηλαδή αποστράτων οι οποίοι λόγω της καταβολής αναδροµικών πέρασαν το όριο των συνολικών καταβαλλόµενων συντάξεων άνω των 20.000 ευρώ και τέθηκε σε ισχύ µνηµονιακός «κόφτης» 5% επί του συνόλου των καταβαλλόµενων ποσών. Έτσι, όταν µε το ποσό των αναδροµικών το όριο των καταβαλλόµενων συντάξεων ξεπερνά οριακά τα 20.000 ευρώ, τότε προκύπτει πρόσθετη παρακράτηση ύψους 1.000 ευρώ.

Από τις 15 Ιανουαρίου θα δουν «φως»

Τα αναδροµικά πιστώθηκαν σε πέντε κατηγορίες συνταξιούχων για χρονικό διάστηµα από 16,5 µήνες έως και 47 µήνες, κατ’ αντιστοιχία µε το χρονικό διάστηµα που ορίστηκε και για τους εν ενεργεία συναδέλφους τους. Καταληκτική ηµεροµηνία καταβολής αναδροµικών για όλους τους συνταξιούχους των ειδικών µισθολογίων θεωρήθηκε η υπαγωγή στον νόµο Κατρούγκαλου. Το κονδύλι για τους συνταξιούχους των ειδικών µισθολογίων ανήλθε σε 233,1 εκατ. ευρώ (425 εκατ. ευρώ µεικτά). Υψηλότερα ποσά αναδροµικών έλαβαν οι δικαστικοί (έως 4.550 ευρώ) και οι πανεπιστηµιακοί (έως 4.350 ευρώ). Από την πλευρά του ΕΦΚΑ ή του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους δεν έχει δοθεί ακόµη κάποια εξήγηση για τα κουτσουρεµένα ποσά και τα «παρατράγουδα» µε την καταβολή διαφορετικών ποσών για αποστράτους που είχαν τον ίδιο βαθµό αποστράτευσης και τα ίδια έτη υπηρεσίας.

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι απόστρατοι δεν µπορούν ακόµη να πληροφορηθούν επακριβώς το αποτέλεσµα της εκκαθάρισης των αναδροµικών που δικαιούνται, καθώς το σχετικό ηλεκτρονικό σύστηµα µε τα εκκαθαριστικά αναµένεται να είναι διαθέσιµο µετά τις 15 Ιανουαρίου.

Εκεί θα φανεί και τι ακριβώς έχει συµβεί σε κάθε περίπτωση.

Η αίτηση που μπορούν να υποβάλλουν οι απόστρατοι προς ΕΦΚΑ και ΓΛΚ

Όπως και να έχει η Ένωση για την Προστασία και την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους (ΕΝΥΠΕΚΚ) συνέταξε μια αίτηση την οποία μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και τον ΕΦΚΑ:

 

ΠΡΟΣ

Τον ΕΦΚΑ/ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ

Επί της καταβολής μέρους των παρανόμως παρακρατηθεισών άλλως περικοπεισών συνταξίμων αποδοχών μου, που διενεργήθηκαν σύμφωνα με τις αντισυνταγματικές κατά το ΣτΕ διατάξεις του ν. 4093/2012, όπως αυτές κατεβλήθησαν την 20/12/2018 & κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4575/2018

Του……………… , κατοίκου ……………………………. Α.Μ.Σ.………..

ΚΑΤΑ

ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Δηλώνω με την παρούσα ότι η μερική καταβολή των παρανόμως παρακρατηθεισών άλλως περικοπεισών συνταξίμων αποδοχών μου, του νόμου 4093/2012, κατ’ εφαρμογήν της διατάξεως της παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011, απέχει από τις αντίστοιχες που μου είχαν παρακρατηθεί από τον Αύγουστο του 2012 έως και σήμερα και οφείλατε να μου επιστρέψετε.

Συγκεκριμένα :

1) Μου επεστράφη ποσόν της τάξεως των …….….. ευρώ για 47 μήνες (από Αυγ. 2012 έως και Ιουν. 2016), ήτοι αναλογούν σε …….. ευρώ για κάθε μήνα επιστροφής, όταν η αντίστοιχη μηνιαία μείωση, που αφορούσε τα ποσά που παρακρατούσε η Δημόσια Διοίκηση, συμπεριλαμβανομένου φόρου και λοιπών μειώσεων, ήταν κατά πολύ μεγαλύτερη.

2) Διαπιστώθηκε απόκλιση σε σχέση και με το αντίστοιχο ποσό (50%) που μου κατεβλήθη με τις διατάξεις του ν.4307/2014.

3) Υφίστανται επίσης, συναφείς καταβολές συναδέλφων αποστράτων στελεχών των Ε.Δ., με ακριβώς ίδια συνταξιοδοτικά δικαιώματα (χρόνια παραμονής-διοικητικό και μισθολογικό βαθμό κλπ), που εμφανίζουν μεγάλες διαφορές μεταξύ τους (υπάρχουν παραδείγματα με διαφορές που υπερβαίνουν ακόμα και τα 1000 ευρώ), γεγονός που επιβεβαιώνει τους λανθασμένους υπολογισμούς, στην πλειονότητα των συναδέλφων και στις δικές μου .

4) Δεν καταβλήθηκε το αναλογούν ποσό για τους 77 μήνες που ισχύουν οι συγκεκριμένες παρακρατήσεις (Αυγ.2012 έως και Δεκέμβριο 2018) αλλά μόνο για 47.

5) Παραβιάζεται, η από το άρθρο 95 παρ. 5 του Συντάγματος, αρχή της «υποχρέωσης της Διοίκησης, να συμμορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις, η παράβαση δε της υποχρέωσης αυτής γεννά ευθύνη για κάθε αρμόδιο όργανο» , καθόσον ΔΕΝ προβήκατε , κατ’ επιταγή των αποφάσεων του ΣτΕ, σε ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ των συνταξίμων μου αποδοχών, στα επίπεδα της 31ης Ιουλίου του 2012. Επιπροσθέτως με την αγνόηση και μη υλοποίηση των συγκεκριμένων αποφάσεων του ΣτΕ , παραβιάζονται και λοιπά συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματά μου, όπως, η από το άρθρο 4 παρ. 1, 2 και 5 αρχή της ίσης μεταχείρισης και της ισότητας των Ελλήνων απέναντι στον νόμο, η από το άρθρο 2 παρ. 1 αρχή του σεβασμού και προστασίας της αξίας του ανθρώπου, η από το άρθρο 5 παρ. 1 αρχή της οικονομικής ελευθερίας και η από το άρθρο 78 του ίδιου πάντα Συντάγματος αρχή της δημοσιονομικής διαχείρισης και τέλος βέβαια η από το 10 άρθρο του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, αρχή της προστασίας του περιουσιακού δικαιώματος.

Με την παρούσα, επομένως ζητώ από το Ελληνικό Δημόσιο, επιφυλασσόμενος παντός νομιμου δικαιώματός μου, να μου καταβάλλει το υπόλοιπο ορθά πλέον επανυπολογισμένο, ποσό των ανωτέρω αναγραφομένων παρανόμως παρακρατηθεισών συνταξίμων μου αποδοχών καθώς και να μου επανυπολογίσει –επαναπροσδιορίσει τις συντάξιμες αποδοχές μου, όπως αυτές ίσχυαν τον Ιούλιο του

Αθήνα ……………..2018

Ο αιτών