Ολο το 24ωρο θα λειτουργεί η «αστυνομία» του ΕΦΚΑ

Την 24ωρη λειτουργία 11 Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων Ασφάλισης στον ΕΦΚΑ, εν είδει «ασφαλιστικής αστυνομίας», προβλέπει το Προεδρικό Διάταγμα για την οργάνωση και λειτουργία του ενιαίου ταμείου ασφάλισης, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Το Π.Δ. των 90 σελίδων και των 88 άρθρων, η έκδοση του οποίου ήρθε δύο χρόνια μετά τη λειτουργία του Ταμείου, προβλέπει –μεταξύ άλλων– την πλήρη λειτουργία από τον Ιούλιο, 11 Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων Ασφάλισης (ΠΕΚΑ) σε ολόκληρη τη χώρα.

Τα ΠΕΚΑ θα λειτουργούν όλο το 24ωρο και όλες τις ημέρες της εβδομάδας, με κατάλληλη εναλλαγή του προσωπικού τους, το οποίο υποχρεούται σε τακτική ή και υπερωριακή εργασία και κατά τις ημέρες αργιών και τις νυχτερινές ώρες, ανάλογα με τις ανάγκες. Οι ελεγκτές των ΠΕΚΑ, που θα λειτουργούν παράλληλα με το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), θα πραγματοποιούν επιτόπιους, τακτικούς, έκτακτους και ειδικούς ελέγχους για την εφαρμογή της ασφαλιστικής νομοθεσίας και τον καταλογισμό των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών επιβαρύνσεων εις βάρος ασφαλισμένων, εργοδοτών και επιχειρήσεων.

Το Π.Δ. προβλέπει συνολικά 8.502 θέσεις υπαλλήλων στον ΕΦΚΑ, εκ των οποίων οι οργανικές θέσεις προσωπικού ανέρχονται σε 7.315, ενώ έχουν συσταθεί και 1.187 προσωποπαγείς θέσεις.

Σύμφωνα με συνδικαλιστές προερχόμενους από την κοινωνική ασφάλιση, το οργανόγραμμα αναμένεται να αποτελέσει «κενό γράμμα» μέχρι την έκδοση της απόφασης του ΣτΕ για τον νόμο Κατρούγκαλου, καθώς ενδέχεται να ανατρέψει κάθε προγραμματισμό, ενώ κλειδί για τη λειτουργία του Ταμείου θεωρείται ο Ενιαίος Κανονισμός Παροχών και Ασφάλισης που ακόμη καθυστερεί.