7η ΥΠΕ Κρήτης: Ανακοίνωσε 43 θέσεις ειδικευόμενων νοσηλευτών

Η 7η ΥΠΕ Κρήτης ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη 43 θέσεων Ειδικευόμενων Νοσηλευτών στη Δημόσια Υγεία/Κοινοτική Νοσηλευτική.

 

Από τις παραπάνω θέσεις, οι 34 αφορούν υποψηφίους που δεν εργάζονται στο Δημόσιο τομέα και 9 θέσεις τους ήδη υπηρετούντες νοσηλευτές του δημοσίου. Το  30%  των  θέσεων  κάθε  ομάδας  θα  καλυφθεί  από  υποψήφιους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και το 70% από υποψηφίους αποφοίτους ΑΤΕΙ.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων νοσηλευτών/ τριων για τη λήψη ειδικότητας στη Δημόσια Υγεία/Κοινοτική Νοσηλευτική μπορούν να υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: noseidikotita@hc-crete.gr εντός 10 ημερών, με ημερομηνία έναρξης των αιτήσεων την Πέμπτη 27.08.2020 και λήξη έως και την Τετάρτη 09.09.2020. Μετά την κατάθεση της αίτησης τους θα ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την παραλαβή της.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες νοσηλευτές/τριες έχουν δικαίωμα υποβολής δικαιολογητικών και διαδικτυακής αίτησης εγγραφής τους, η οποία επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης, στους καταλόγους μίας μόνο Υγειονομικής Περιφέρειας.

 

Αναλυτικές πληροφορίες, σχετικά με τις προϋποθέσεις, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τη διαδικασία επιλογής για τη λήψη ειδικότητας στη Δημόσια Υγεία/Κοινοτική Νοσηλευτική μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι νοσηλευτές /τριες στην ιστοσελίδα της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης www.hc-crete.gr / Για τον Πολίτη-  Ειδίκευση Νοσηλευτών.