Κυριακή, Αύγουστος 25, 2019

Διάφορα

25 Αυγούστου: Άγιος Τίτος ο Απόστολος

Ο Απόστολος Τίτος, ο οποίος ήταν Έλληνας στην καταγωγή, ήταν πολύ μορφωμένος. Έγινε χριστιανός από τον Απόστολο Παύλο,με τον οποίο και συνεργάστηκε,στην διάδοση του Ευαγγελίου. Τον...