Κυριακή, Μάρτιος 29, 2020

Διάφορα

Ο Όμιλος ΟΤΕ προσφέρει 2 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση των...

O Όμιλος ΟΤΕ προχωρά άμεσα στην παράδοση 25 αναπνευστήρων, αξίας 255.000 ευρώ καθώς και αγορά επιπλέον αναπνευστήρων και δεκάδων πλήρως εξοπλισμένων κλινών. Στη δωρεά 2...