Μπόνους αποδοτικότητας στο Δημόσιο

ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΛΤΕΣ

Το ελληνικό Δημόσιο δίνει μπόνουςαποδοτικότητας. Ο υπουργός Μεταφορών Κώστας Καραμανλής εφαρμόζει για πρώτη φορά το συγκεκριμένο μέτρο, καθώς η Βουλή ενέκρινε το δικαίωμα στο κράτος να δίνει μπόνους αποδοτικότητας, ανάλογα με τις αποδόσεις των εργαζομένων.

Με το άρθρο 31 του προσφάτως ψηφισθέντος Ν. 4647/2019, η αρχή έγινε με τις μισθολογικές παροχές των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας που συνδέονται με την απόδοση της αεροναυτιλίας για τη μείωση των καθυστερήσεων στα αεροδρόμια της χώρας.

Η συγκεκριμένη πρόβλεψη αποτελεί μια εξαιρετικά σημαντική και ριζοσπαστική μεταρρύθμιση, όχι μόνο για την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), αλλά και ευρύτερα για τον δημόσιο τομέα -και αυτό επειδή είναι η πρώτη φορά που δίνεται ένα τέτοιο μπόνους σε δημόσιους υπαλλήλους.

Το «μπόνους αποδοτικότητας» προβλέπει τη σύνδεση με την παραγωγή εργασίας σε έναν ευαίσθητο τομέα, όπως τις συγκοινωνίες.

7301296
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΛΤΕΣ

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Μεταφορών, έχει παρατηρηθεί εργαζόμενοι του συγκεκριμένου κλάδου να αμείβονται σαν να μην υπήρχε οικονομική κρίση, ωστόσο η παραγωγικότητα της εργασίας τους βρισκόταν σε χαμηλότερα από τα συνήθη επίπεδα.

Έτσι, υπήρχαν στρεβλώσεις, με κάποιους να αμείβονται αρκετά για την εποχή της κρίσης, χωρίς η εργασία τους να κινείται σε υψηλά αποδοτικά στάνταρ.

Ο κ. Καραμανλής, βλέποντας τέτοιου είδους στρεβλώσεις, πήγε προς ψήφιση στη Βουλή το συγκεκριμένο άρθρο, ώστε να υπάρξει για πρώτη φορά εξορθολογισμός και μεταρρύθμιση πραγματική στον κλάδο των εργαζομένων στην ΥΠΑ.

Αξίζει παράλληλα να σημειωθεί πως τα εν λόγω μπόνους δεν θα επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς η εξασφάλισή τους θα αξιοποιηθεί μέσω των τελών υπερπτήσεις που οι αεροπορικές εταιρείες καταβάλλουν στη χώρα μας μέσω του οργανισμού Eurocontrol.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ που έχει δημοσιευτεί για τις αλλαγές στο καθεστώς αμοιβών στην ΥΠΑ, το άρθρο 31 του νόμου 4647/2019 προβλέπει μεταξύ άλλων:

«Α) Δύο ευρώ καταβάλλονται μηνιαίως στο προσωπικό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας ως επίδομα ετοιμότητας και διαθεσιμότητας, ως κίνητρο για τη διατήρηση της υψηλής αποδοτικότητας και του μέγιστου βαθμού ασφαλείας των παρεχομένων υπηρεσιών αεροναυτιλίας και κατανέμονται ως εξής:

αα ) Για τον κλάδο των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας ΠΕ2 καθώς και στους ΙΔΑΧ που ανήκουν στον κλάδο των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και κατέχουν τις αντίστοιχες ειδικότητες των ελεγκτών ενέργειας κυκλοφορίας επιτρέπεται να καταβληθεί έως ποσοστό 27% του συνολικού ποσού των μηνιαίων αποδόσεων.

ββ) Για τον κλάδο των ηλεκτρονικών μηχανικών συστημάτων εναέριας κυκλοφορίας ΠΕΙ 4 – ΤΕ4 επιτρέπεται να καταβληθεί έως ποσοστό 16% του συνολικού ποσού των μηνιαίων αποδόσεων.
γγ) Για τους λοιπούς κλάδους προσωπικού συμπεριλαμβανομένου και του κλάδου χειριστών αεροσκαφών ΕΣΙΔ επιτρέπεται να καταβληθεί έως ποσοστό 57% του συνολικού ποσού των μηνιαίων αποδόσεων.

Β) 8 € μηνιαίως διατίθενται για την περαιτέρω αύξηση της παραγωγικότητας και την ενίσχυση της αποδοτικότητας των αντίστοιχων συστημάτων και των παρεχομένων υπηρεσιών αεροναυτιλίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Βα) Από 1ης Ιανουαρίου 2020 εκ του ανωτέρω ποσού ενάμιση ευρώ ανά μονάδα εξυπηρέτησης διαδρομής διατίθεται ετησίως αποκλειστικά για την αποζημίωση των ελεγκτών εναέριας πληροφορίας οι οποίοι κατέχουν και ασκούν ειδικότητα μεταξύ άλλων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον κανονισμό (ΕΕ) 2015 / 340, με σκοπό την ενίσχυση του συστήματος, την αύξηση της αποδοτικότητας και την αντιμετώπιση της έντονης εποχικότητας στην εναέρια κυκλοφορία.

ββ) Το ως άνω ποσό του ενάμιση ευρώ ανά μονάδα εξυπηρέτησης διαδρομής καταβάλλεται στο σύνολο των υπηρετούντων ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας οι οποίοι κατέχουν και ασκούν ειδικότητα κατά τα ανωτέρω σε ίσα μερίσματα προσαυξημένα κατά 30% για τους υπηρετούντες στο ΚΕΠΑΘ, καθώς και στα αεροδρόμια της Αθήνας (προσέγγιση και πύργος ελέγχου Αθηνών), της Θεσσαλονίκης, του Ηρακλείου, της Ρόδου, της Κέρκυρας, της Σαντορίνης, της Μυκόνου, και της Κω, εφόσον λειτουργούν επί εικοσιτετραώρου βάσεως.

βγ) Προϋπόθεση για την ετήσια καταβολή του ως άνω ποσού αποτελεί η εκπλήρωση από την Γενική Διεύθυνση Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας των ετήσιων εθνικών στόχων που αφορούν στις καθυστερήσεις AΤFM, και ειδικότερα αυτές που σχετίζονται με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας (ATC Capasity, ATC staffing), αποκλειστικά για την χρονική περίοδο από την 1η Μαΐου έως την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους αναφορικά με τα υπό 1 και 2 κατωτέρω:

1. Για τον αερολιμένα Αθηνών και το ΚΕΠΑΘ των Επισείων εθνικών στόχων οι οποίοι καθορίζονται στο τελικώς εγκεκριμένο Σχέδιο Επιδόσεων Παροχών υπηρεσιών αεροναυτιλίας.

2. Για τα αεροδρόμια της Θεσσαλονίκης, του Ηρακλείου, της Ρόδου, της Κέρκυρας, της Σαντορίνης, της Μυκόνου και της Κω, εφόσον λειτουργούν επί εικοσιτετραώρου βάσεως των ετήσιων εθνικών στόχων οι οποίοι καθορίζονται για τον αερολιμένα Αθηνών στο τελικώς εγκεκριμένο Σχέδιο Επιδόσεων Παροχών υπηρεσιών αεροναυτιλίας, και εφόσον οι εν λόγο στόχοι βγαίνουν μειούμενοι κάθε χρόνο προκειμένου να προσεγγίσουν τον ενωσιακό στόχο καθυστέρησης 0,5 επί των ανά πτήση.

Το συγκεκριμένο άρθρο 31 του σχετικού νόμου που ρυθμίζει όλες αυτές τις αλλαγές επισημαίνει, εν κατακλείδι, ότι:

«Εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου εκδίδεται νέα υπουργική απόφαση δυνάμει και της παραγράφου δύο του άρθρου 34 Α του νόμου 2682 / 1999, σε αντικατάσταση της υπουργικής απόφασης Δ 11 / Α / 18488 / 7838 (Β’ 645/2006), με σκοπό την προσαρμογή προς τις τροποποιήσεις που επέρχονται με το παρόν άρθρο».